God informationshantering i stiftelser

22.01.2020

Europeiska unionens nya dataskyddsförordning börjar tillämpas från och med den 25 maj 2018. Delegationen för stiftelser och fonder har utarbetat anvisningen God informationshantering för stiftelser för att hjälpa stiftelserna att handla i enlighet med den gällande dataskyddsregleringen på ett öppet och genomskådligt sätt. Guiden ger praktiska råd och rekommendationer för situationer där dataskyddsförordningen ska iakttas.

Guiden publiceras endast som en webbversion. Den kommer att uppdateras i takt med att det kommer mer information om den praktiska tillämpningen av förordningen och den nationella lagstiftningen.