Hållbar medelanvändning i stiftelser

22.01.2020

Stiftelsens styrelse ansvarar för stiftelsens verksamhet. Detta innebär framför allt ansvar för att stiftelsens ändamål förverkligas och att stiftelsens tillgångar sköts väl. Principen för en stiftelses verksamhet är att stiftelsens resurser ska användas så väl som möjligt för förverkligandet av ändamålet. Verksamheten som sträcker sig långt in i framtiden förutsätter att medelanvändningen inte får leda till att stiftelsens kapital på ett bestående sätt minskar, men inte heller till att bli ett självändamål i avsikt att öka egendomens värde, till exempel genom en alltför försiktig utdelningspolitik. Målet för stiftelsens medelanvändning är att uppnå denna balans. Tryckt publikation kan beställas från Delegationens kontor.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.