Hyvä säätiötapa

17.01.2020

Säätiöt ja rahastot ry on laatinut kirjallisen Hyvän säätiötavan – säätiöiden itsesääntelyohjeen (code of conduct), joka ohjaa ohjaa säätiöiden toimintaa ja hyvää hallintoa. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan sitä toiminnassaan, mutta myös muut säätiöt ja yhdistykset voivat hyödyntää sitä toiminnassaan. Hyvä säätiötapa käsittelee säätiön hyvää hallintoa, apurahoja ja palkintoja, viestintää, hallintoa, varainhoitoa sekä yhteistyötä säätiöiden ja niiden sidosryhmien kesken. Hyvä säätiötapa neuvoo, miten hyvä säätiö toimii.