Hyvä säätiötapa

17.01.2020

Säätiöt ja rahastot ry on laatinut kirjallisen Hyvän säätiötavan – säätiöiden itsesääntelyohjeen (code of conduct) ohjaamaan säätiöiden toimintaa. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan sitä, mutta myös muut säätiöt voivat hyödyntää ohjetta toiminnassaan. Hyvä säätiötapa käsittelee tiiviisti säätiön hyvää hallintoa, apurahoja ja palkintoja, viestintää, hallintoa, varainhoitoa sekä yhteistyötä säätiöiden ja niiden sidosryhmien kesken. Hyvä säätiötapa neuvoo, miten hyvä säätiö toimii.

Yhdistyksen jäsenille julkaisu on maksuton, muille hinta on 5€/kpl + toimituskulut.