#säätiötekoja

Vaikka säätiö voi olla tuntematon ja toimia osin näkymättömissä, se ei ole tuntumaton. Se koskettaa kaikkialla. Mihin kaikkeen säätiöiden tuki liittyy? Sitä voi seurata ja siitä voi kertoa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #säätiötekoja / #stiftelseverk.

Säätiöt ja rahastot ry:n 50-vuotisjuhlavuoden aikana 2020 julkaisimme sosiaalisessa mediassa 50 vaikuttavaa säätiötekoa, jotka kokosimme myös tänne. Aineistot ovat vapaasti hyödynnettävissä. Kuva toimii linkkinä tviittiin.

Yhteinen hyvä

Riskien kantaminen ja yhteistyö

Risktagning och samarbete

Ammatillinen koulutus ja yritystoiminta

Kansalaistoiminta

Tutkimusjaksoja huippuyliopistoissa

Forskningsperioder i toppuniversitet

Venäjän turvallisuuspolitiikan professuuri

Sydän- ja verisuonitautien tutkimus

Lääketiede

Diabetestutkimus

Taloustieteet ja taloudellinen hyvinvointi

Kestävä kehitys

Hyvä elämä

Tutkimusinfrastruktuurit

Syöpätutkimus

Kansantautien tutkimus

Kansalaisyhteiskunta

Det civila samhället

Laatujournalismi

Kestävä tulevaisuus

Metsäelinkeino

Skogsindustrin

Tasa-arvoiset mahdollisuudet

Jämställda möjligheter

Yrittäjyyskasvatus

Eri toimialojen kehittäminen

Suuret tutkimushankkeet

Ilmastonmuutos

Itämerentutkimus

Östersjöforskingen

Tuki julkisille museoille

Taidekokoelmat ja teoslainat

Kipukeskus Uuteen lastensairaalaan

Smärtcentret på Nya barnsjukhuset 

Turvallisuus

Lahjoittaminen

Muistiorganisaatiot

 Minnesorganisationer

Museot

Museer

Tuki kulttuurille

Globaalit verkostot

Tuki tieteelle

Vapaaehtoinen pelastustoiminta

Hyvä säätiötapa

God stiftelsepraxis

Säätiön vastuullinen sijoittaminen

Vuoden tiedekynä -palkinto

Someturva nuorille

Parempi työelämä

Ympäristötiedon foorumi

Opiskelijoita tukevat säätiöt

Yliopistot ja tiederahoitus

Vaikuttava säätiö

Yhteiskunnan rakentaminen

Lääketieteen tukeminen

Hyvän tekeminen huonoina aikoina

Tulevaisuuden ratkaisut