Säätiötuki lukuina 2020

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2020 tiedettä 279 miljoonalla eurolla, taidetta 72 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 150 miljoonalla eurolla.

Lisäksi säätiöt mm. ylläpitivät tutkimus- ja muistiorganisaatioita sekä toteuttivat omia hankkeita. Kaikkiaan jäsenemme käyttivät vuonna 2020 noin 564 miljoonaa euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Lääketieteen tutkimukselle säätiöiden tuki on elinehto

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveystieteet, yli 97 miljoonaa euroa. Summa on todella merkittävä, yli kolmannes alan kaikista tutkimusmenoista. Kun valtion ja kotimaisten yritysten tutkimusrahoitus alalle on laskenut, lääketieteellinen tutkimus on yhä enemmän säätiörahoituksen varassa

Humanistisia tieteitä säätiöt tukivat lähes 36 miljoonalla eurolla. Yksityisellä säätiörahoituksella on humanistiselle tutkimukselle suuri merkitys: tuen osuus on neljännes alan kaikista tutkimusmenoista Suomessa. Yhteiskunta- ja taloustieteet saivat lähes 45 miljoonaa euroa. 

Säätiöiden tuki tieteelle ja tutkimukselle nousee itsenäisyyden alusta laskettuna jo noin 5 miljardiin euroon.

Taiteessa musiikki sai eniten

Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut vuosikymmenessä merkittävästi. Säätiöiden 72 miljoonaa euron tuki taiteelle on huomattava. 

Taiteenlajeista eniten tukea sai musiikki, yli 17 miljoonaa euroa. Toisella sijalla olivat visuaaliset taiteet yli 14 miljoonalla eurolla. Visuaalisissa taiteissa säätiörahoituksen merkitys suurin. Myös esittävien taiteiden lähes 13 miljoonan euroa ja kirjallisuuden lähes 10 miljoonaa euroa ovat näille aloille merkittäviä. Säätiöt kartuttavat lisäksi taidekokoelmia, ylläpitävät museoita ja luovien alojen residenssejä sekä toteuttavat omia taidehankkeita. 

Säätiöt tukivat kansalaisten hankkeita 150 miljoonalla eurolla

Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja monipuolisempi kuin yleisesti mielletään. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla elämän alueilla perhekahviloista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta lasten liikuntaan sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä yhdistystoimintaan.

Selvitys säätiöiden vuoden 2020 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting, 2020.

Katso myös

Suurimmat tukijat. 25 eniten tarkoituksensa toteuttamiseen varoja käyttänyttä yksityistä yleishyödyllistä apurahasäätiötä ja -rahastoa 2020, miljoonaa euroa

1. Suomen Kulttuurirahasto  53,4
2. Jane ja Aatos Erkon säätiö45,8
3. Koneen Säätiö 42,3
4. Svenska kulturfonden 39,4
5. Sigrid Juséliuksen Säätiö – Sigrid Jusélius Stiftelse 19,3
6. Stiftelsen för Åbo Akademi 17,8
7. Föreningen Konstsamfundet r.f. 15,1
8. Jenny ja Antti Wihurin rahasto13,8
9. Syöpäsäätiö 12,1
10. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 10,6
11. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 10,1
12. Helsingin yliopiston rahastot 7,9
13. OLVI-säätiö 7,8
14. Emil Aaltosen Säätiö 6,8
15. Stiftelsen Tre Smeder5,5
16. Alfred Kordelinin säätiö5,4
17. Liikesivistysrahasto 5,4
18. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö 5,3
19. Yksityisyrittäjäin Säätiö5,2
20. Sydäntutkimussäätiö5,1
21. Maa- ja vesitekniikan tuki ry. 4,6
22. Svenska folkskolans vänner r.f. 3,9
23. Lotta Svärd Säätiö – Lotta Svärd Stiftelsen sr3,8
24. Helsingin Sanomain Säätiö 3,8
25. Suomalainen tiedeakatemia, Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ja Emil Öhmanin säätiö 3,7
Yhteensä 353,9

Säätiöt tuovat vaihtoehtoja ja monipuolisuutta rahoituskenttään. Joillekin aloille säätiötuki on ratkaisevaa.