Onnea tuore tohtori – ja tervemenoa maailmalle!

Artikkelit
|
15.12.2023
Koordinaattori, dos. Mikko-Olavi Seppälä, Säätiöiden post doc -pooli

Säätiöiden post doc -pooli on tukenut jo yli 750 tohtorin tutkimusjaksoja maailmalla. Kyseessä on yksityisten säätiöiden voimannäyte Suomen tieteen kansainvälistämiseksi.

Säätiöiden post doc -pooli on suomalaisten säätiöiden yhteinen apurahapooli, joka on perustettu vuonna 2009 edistämään tutkijoiden kansainvälistymistä. Pooli on tarkoitettu tohtoreille, jotka lähtevät väitöskirjan jälkeen tekemään tutkimustyötä ulkomaille. Käytännössä poolin tarjoamat apurahat toimivat siis tutkijanuran starttirahana. 

Yksi luukku, kaikki tieteenalat

Tutkijalle yhteinen apurahavaranto merkitsee huomattavaa helpotusta rahoituksen hakemiseen. Rahoittajille yhteinen pooli taas tarkoittaa parempaa vaikuttavuutta.

Kolmivuotiskaudella 2022–2024 pooliin kuuluu kolmetoista säätiötä*, jotka ovat varanneet tarkoitukseen yhteensä 3,25 miljoonaa euroa vuosittain kolmen vuoden ajan – edellyttäen, että kullekin säätiölle löytyy sopivia apurahansaajia. Poolin haku on avoin kaikille tieteenaloille kahdesti vuodessa.

Poolin apurahalla rahoitettavien ulkomaisten tutkimusjaksojen minimikesto on kuusi kuukautta, mutta pääsääntöisesti poolista myönnetään 1–2 vuoden apurahoja. Vapaamääräisten apurahojen on tarkoitus tarjota yksittäisille tutkijoille ulkomaisen tutkimusjakson toteuttamiseksi vaadittava, vielä puuttuva henkilökohtainen rahoitus. Vaikka hakijalla olisi jo varsinainen tutkijapalkka, poolin apurahalla voi kattaa myös ulkomailla työskentelyn aiheuttamia erityiskuluja, kuten perheenjäsenten matka- ja muuttokulut sekä koulumaksut. Poolista voi siis hakea post doc -hankkeelle kokonaisrahoitusta tai täydentävää rahoitusta.

Hakemusten arviointi tapahtuu poolin johtoryhmän alaisuudessa työskentelevissä asiantuntijapaneeleissa. Varsinaiset apurahat myönnetään kustakin säätiöstä, ja poolisäätiöt myös vastaavat apurahojen ja apurahansaajien hallinnoinnista omien käytäntöjensä mukaan. 

Aiempaa harvempi nuori tutkija lähtee ulkomaanjaksolle

Poolin uusien hakijoiden määrät ovat laskeneet vuoden 2014 miltei 300 ensikertalaisesta vajaan 150 uuden hakijan vuositasolle 2020-luvulla. Vuosittain valmistuvien tohtoreiden lukumäärä on sekin pudonnut, mutta ei yhtä voimakkaasti. Mikä laskua selittää?

Kansainvälisen liikkuvuuden vähentyminen on yleinen trendi, joka alkoi näkyä Suomessa jo 2010-luvun jälkipuoliskolla, siis ennen koronapandemian puhkeamista ja liikkuvuusrajoituksia. Lasku ei koske ainoastaan tohtoriopiskelijoita ja tutkijatohtoreita. Opetushallituksen mukaan kaikkien tutkinto-opiskelijoiden pitempikestoiset ulkomaanvierailut kääntyivät laskuun vuonna 2017, eivätkä ne vuonna 2022 olleet palanneet koronaa edeltäneelle tasolle. Koronan vaikutukset poolissa jäivät lopulta yllättävänkin vähäisiksi. Hakukierrokset toteutettiin normaaliin tapaan, ja apurahakaudet voitiin pääsääntöisesti toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

Eräänä selityksenä kehityssuunnalle on esitetty, että nykyinen tutkintojärjestelmä suo entistä vähemmän mahdollisuuksia pitkäkestoisemmalle ulkomaiselle vaihdolle. Kiristynyttä ajankäyttöä koskeva huomio saattaa koskea myös yleisemmin työelämää, sillä myös yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökunnan ulkomainen liikkuvuus on voimakkaasti vähentynyt. 

Kansainvälinen kokemus on tutkijalle välttämätön

Kansainvälinen kokemus nähdään nuorten tutkijoiden akateemisen urakehityksen keskeisenä edellytyksenä. Pätevöitymisessä kyse ei ole pelkästään muodollisesta virantäytöstä. Poolin selvityksen perusteella nuorten tutkijoiden ulkomaiset tutkimusjaksot tuottavat laajoja kansainvälisiä verkostoja, syvällistä ymmärrystä tutkimuksen tekemisestä ja kokemuksia erilaisista tutkimus- ja opetusympäristöistä sekä rahoituksen hankkimisesta.

Kyse on välttämättömästä virtauksesta tieteen ja yliopistojen laadun jatkuvaksi turvaamiseksi Suomessa. Ulkomaille lähteneet post doc -tutkijat ovatkin käytännössä Suomen tieteen lähettiläitä, joiden välityksellä (myös) suomalaiset yliopistot saavat monipuolista tietoa ja kokemusta sekä vireille uusia kansainvälisiä tutkimushankkeita.

Säätiöiden post doc -poolin tarkoitus on osaltaan pitää yllä tätä virtausta, rohkaista nuoria tutkijoita lähtemään maailmalle ja varustaa heidät matkaan taloudellisilla eväillä.

Säätiöiden post doc -poolin keväthaku on avoinna 1.1.–31.1.2024. Hakuinfo järjestetään verkossa englanniksi 18.1.2024 klo 9–10. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, osallistumislinkki löytyy post doc -poolin sivulta.

Lue lisää

*) Post doc -poolin viidennellä kolmivuotiskaudella 2022–2024 poolin muodostavat Emil Aaltosen Säätiö, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., Tekniikan edistämissäätiö, Ulla Tuomisen säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Kuva: Shutterstock