Säätiöiden tuki kulttuurille ja taiteelle 2010, 2013 Ja 2017

17.01.2020

Aula Researchillä teetetty riippumaton selvitys julkistettiin keväällä 2019. Sen mukaan reilut 30 säätiötä tuki kulttuuria ja taidetta kolmena vuonna yli 155 miljoonalla eurolla. Yksin vuonna 2017 säätiötukea myönnettiin lähes 62 miljoonaa euroa, joka on miltei tuplaten valtion Taiteen edistämiskeskuksen 35 miljoonan euron tuki. Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut vuosikymmenessä merkittävästi. Selvityksen tulokset ovat säätiötuen minimimäärä, sillä lukuihin ei sisälly mm. säätiöiden ylläpitämien kaikkien taiteilijaresidenssien kustannuksia tai omia kulttuurihankkeita. Selvitys antaa käsityksen eri kulttuurin- ja taiteenalojen yksityisen rahoituksen vuotuisesta mittakaavasta ja suuresta merkityksestä.