Ihmiset tahtovat auttaa toisiaan

Artikkelit
|
18.12.2020
Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry

Tuore selvitys säätiötuen jakautumisesta osoittaa, että yksityisten säätiöiden ja rahastojen tuki tieteelle ja taiteelle kasvoi kymmenillä miljoonilla euroilla edellisvuoteen verrattuna. Säätiöiden tukiluvut tekevät näkyväksi myös jopa vielä tärkeämmän asian: ihmisten tahdon auttaa toisiaan.

Yksityiset säätiöt ja rahastot perustuvat siihen, että vapaaehtoiset lahjoittajat haluavat tukea vapaaehtoista toimintaa. Tämä yleishyödyllinen tuki on vuosi vuodelta mittavampaa ja monipuolisempaa. 

Vuonna 2019 apurahasäätiöt tukivat yli 527 miljoonalla eurolla tiedettä, taidetta ja kansalaistoimintaa Suomessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet ovat rahoittaneet yhteistä hyvää jo yli 4,38 miljardilla eurolla. Säätiöt ruokkivat yhteiskuntamme elinvoimaa kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla. 

Vastavalmistunut Gaia Consultingin riippumaton selvitys antaa kokonaiskuvan yli 200 apurahasäätiön ja -rahaston tuen jakautumisesta. Selvitys myös suhteuttaa yksityisen rahoituksen julkiseen tukeen: säätiöt tuovat vaihtoehtoja ja monipuolisuutta rahoituskenttään. Joillekin aloille säätiötuki on ratkaisevaa. 

”Säätiörahalla istutettiin puita, tuettiin mielenterveysomaisia, pidettiin perhekahviloita ja tehtiin lukemattomia muita unelmia todeksi.”

Kansalaistoimintaa säätiöt tukivat 157 miljoonalla eurolla kaikilla elämän alueilla museoista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta liikuntaan ja urheiluun sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä yhdistystoimintaan. Ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta lisättiin ympäri Suomea mm. hankkimalla partiolaisille retkeilyvälineitä, lotille kuntoutusta, vapaaehtoisille meripelastajille koulutusta, kylätaloille laajakaistoja, yhteiselle uimarannalle laituri ja kudontapiireille pölynimureita. Lisäksi säätiörahalla kunnostettiin lampia, istutettiin puita, tuettiin mielenterveysomaisia, pidettiin perhekahviloita ja tehtiin lukemattomia muita unelmia todeksi. Tämä yhteiskunnan kehittäminen oli 33 % kaikesta säätiörahoituksesta.

Säätiöt tukevat kansalaisten aktiivisuutta mittavasti. Se jää vain jokapäiväisessä uutisvirrassa herkästi piiloon, koska yksittäiset tukisummat ovat useimmiten pieniä puroja.

Lääketieteelle ja humanisteille säätiöt ovat pelastusrengas 

Tiede sai säätiötuesta 52 % eli 245 miljoonaa euroa. Kun valtion ja kotimaisten yritysten tutkimusrahoitus alalle on laskenut, erityisesti lääketieteellinen tutkimus on yhä enemmän säätiörahoituksen varassa. Ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivatkin lääke- ja terveystieteet, yli 80 miljoonaa euroa. Summa on todella merkittävä, noin 30 % alan kaikista tutkimusmenoista. 

Humanistisia tieteitä säätiöt tukivat 29 miljoonalla eurolla. Yksityisellä säätiörahoituksella on humanistiselle tutkimukselle suuri merkitys: tuen osuus on neljännes alan kaikista tutkimusmenoista Suomessa. Yhteiskunta- ja taloustieteet saivat 45 miljoonaa euroa, peräti kahdeksan miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Säätiöiden tuki tieteelle ja tutkimukselle on ollut itsenäisyyden ensimmäisen sadan vuoden aikana yli 4 miljardia euroa, mikä selvisi syksyllä 2018 valmistuneessa Tieteen tukijoukot -tutkimushankkeessa.

Taiteessa musiikki sai eniten, visuaalisissa taiteissa säätiörahoituksen merkitys suurin 

Säätiörahoituksesta taide sai 15 % eli 68 miljoonaa euroa. Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut vuosikymmenessä merkittävästi. Säätiöiden 68 miljoonaa euron tuki taiteelle on huomattava, kun sitä verrataan esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus Taiken vuotuiseen 40 miljoonan euron tukeen. 

Taiteenlajeista eniten tukea sai musiikki, lähes 18 miljoonaa euroa. Toisella sijalla olivat esittävät taiteet 12 miljoonalla eurolla. Molemmissa säätiöiden tuki vastaa vähintään viidennestä julkisesta rahoituksesta, johon sisältyvät myös orkesterien ja teatterien valtionosuudet. 

Visuaalisissa taiteissa 12 miljoonan euron säätiörahoituksen rooli on suhteellisesti merkittävin: se on yhtä suuri kuin julkinen rahoitus. Myös kirjallisuuden 10 miljoonaa euroa on alalle merkittävä, ja kirjailijat saivat peräti 2,2 miljoonaa euroa enemmän säätiötukea kuin edellisvuonna. Säätiöt ylläpitävät lisäksi taidekokoelmia ja luovien alojen residenssejä sekä toteuttavat omia taidehankkeita. 

Säätiöt ovat osallistuneet tänä vuonna koronatalkoisiin heti maaliskuusta alkaen. Hätärahoitusta on ohjattu nopealla aikataululla erityisesti lääketieteelliseen koronavirustutkimukseen sekä kulttuurialan ahdinkoon. Tarkkoja lukuja säätiöiden ja rahastojen koronatuista ei tiedetä ennen ensi keväänä valmistuvia tilinpäätöksiä mutta jo nyt on selvää, että koronalisiä on jaettu miljoonia. Säätiöiden tuki on pitkäjänteistä, ja ne pyrkivät tasaamaan kriisien vaikutuksia rahoituksen saajille. 

Vuonna 1970 perustettu Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Yhdistyksellä on 207 jäsentä, kaikki Suomen merkittävät apurahasäätiöt. Jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Se även / Katso myös

Stiftelsernas stöd
Säätiötuki lukuina

.

Kuva: Gutsy Go. Gutsy Go on Suomen suurimman innovaatiopalkinnon, säätiöiden Vuosisadan rakentajat -kilpailun voittanut menetelmä, jonka avulla koulut ja kaupungit voivat vahvistaa osallisuutta, luottamusta ja hyvinvointia yhteisöissä. Vuosisadan rakentajat oli säätiöiden yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle.